Pihenő időszak

Szeptember 1-től december 31-ig Gyülekezetünk lelkipásztora a számára az Esperesi Hivatal által előre betervezett, rövidített „szombat félévi” tanulmányi és pihenő időszakát tölti. Ez idő alatt hivatalos szolgálatot nem végez. A gyülekezetet imádságos szeretetében hordozza. A gyülekezeti különböző tevékenységek alkalmi háttér segítését biztosítja. Helyettes lelkipásztorként Kertész Péter rákosszentmihályi lelkész lett felkérve és kijelölve, aki a presbiteri gyűléseket vezeti, és egy-egy igehirdetést végez. A napi és kazuális szolgálatok tekintetében Peterdi Judit egyházmegyei lelkész került kirendelésre. A testvérek fogadják őket nagy szeretettel és támogatással!