Jubileum 950 + 500

Rákoscsaba fennállása 950. és a Reformáció 500. évfordulója alkalmából augusztus 27-én vasárnap 10 órától Gyülekezeti Napot szervezünk.

Ennek keretében meghívjuk az elmúlt évtizedek során a gyülekezetünkben konfirmáltakat ünnepi fogadalommegújító istentiszteletre úrvacsoraosztással.

Istentiszteletet követően emléktábla-koszorúzásra kerül sor. Majd a nagy gyülekezeti teremben emlékkiállítás következik szeretetvendégséggel, beszélgetésekkel, emlékek felelevenítésével.

Kérjük, aki rendelkezik konfirmációi csoportképpel, valamilyen különleges emléktárggyal templomunk múltjából, hozza be a Lelkészi Hivatalba.

​Az eseményre regiszrálni lehet a rakoscsabaikonfirmaltak@gmail.com e-mail címen vagy a facebook rakoscsabaikonfirmaltak csoporjában.

A gyülekezeti napot előkészítő csoport tagjai: Németh Lajosné Lidike, Nagy Sándor, Bába Károly, Nagy Pál László és Kele Károly.

 

 

Dátum: 
2017. augusztus 27. 10:00 - 12:00
Letöltések: 
Rendszeres alkalom: 
0