Magyar kisebbségek védelme

Álljunk ki a kisebbségben élő magyar közösségekért! A Minority Safe Pack, azaz Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés célja, hogy az Európai Bizottság fogadjon el konkrét jogi szabályozást a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. A Magyarországi Református Egyház elnöksége kéri, hogy a kezdeményezés aláírásával segítsünk együtt az elszakított területeken élő magyarságon. A kezdeményezéshez papír alapon, a templom előterében kitett íven is lehet csatlakozni!

(online pedig a www.jogaink.hu oldalon keresztül)

Az aláírásokat virágvasárnappal (március 25.) bezárólag gyűjtjük, majd továbbítjuk postai úton a Rákóczi Szövetség címére.